Patentovaná technologie BPS integrovaný tlakový systém*

Neelastický kompresní systém circaid® juxtafit® je navržen tak, aby u něj bylo možno nastavit přesné kompresní hodnoty s graduovaným kompresním profilem (princip vzestupně ubývající komprese) od kotníku směrem nahoru nebo od zápěstí výše.


Integrovaný tlakový systém BPS umožňuje pacientům dosáhnout potřebné kompresní úrovně, která je zapotřebí pro léčbu a zvládání chronického žilního onemocnění a lymfedémů během ambulantní redukční fáze.


S integrovaným tlakovým systémem BPS si mohou pacienti při navlékání sami nastavit předepsanou kompresní úroveň a tuto hodnotu během dne dle potřeby přenastavit. Je tak zaručena vhodná komprese během celého období nošení. Současně je pro pacienta velmi jednoduché kdykoliv si ověřit správnou úroveň aplikovaného tlaku.


*patentováno v USA